SARRIANET é unha empresa Galega de integración, soporte, mantemento e consultoría informática. Somos especialistas en seguridade informática con certificacións Cisco e Microsoft.

certificacion-microsoft
certificacion-microsoft

Sarrianet nace coa intención de prestar servicios informáticos de calidade que permitan obter o máximo rendemento, fiabilidade e seguridade, das tecnoloxías tanto actuales como futuras. Sarrianet ofrece ás empresas de calquera sector a posibilidade de dispor de sistemas informáticos fiables que melloren a súa produtividade e rentabilidade.

sarrianet-quen-somos