Quen Somos?

SARRIANET é unha empresa Galega de integración, soporte, mantemento e consultoría informática.

Aportamos os nosos clientes esperiencia técnica de calidade e un producto de primeira calidade Traballamos unicamente con marcas punteiras do sector, sendo Partners Oficiais de moitas delas.

Somos especialistas en seguridade informática con certificacións Cisco e Microsoft.

Sarrianet nace no 2013 coa intención de prestar servicios informáticos de calidade que permitan obter o máximo rendemento, fiabilidade e seguridade, das tecnoloxías tanto actuales como futuras. Sarrianet ofrece ás empresas de calquera sector a posibilidade de dispor de sistemas informáticos fiables que melloren a súa produtividade e rentabilidade.

Marcos Sarria

FOUNDER & CEO

Tecnico Superior en Desenvolvemento de apliacións informáticas de xestión
Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA)
Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
627 958 241

Luis A. Prieto

Técnico informático

Técnico Superior Sonido
Técnico Superior Administración Sistemas Informáticos
Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA)
Técnico Superior Gestión Comercial & Marketing
747 859 444

Alex Mezdrea

Técnico informático

Técnico Superior Administración Sistemas Informáticos
722 17 80 39