Kit Dixital

Qué é o Kit Dixital?

O Kit Dixital é unha iniciativa do Goberno de España, que ten como obxectivo subvencionar a implantación de solucións dixitais dispoñibles no mercado para conseguir un avance significativo no nivel de madurez dixital.


Trátase dun bono dixital cunha contía económica para que a administres escollendo unha ou varias solucións dixitais das que che ofrecemos como Axente Dixitalizador, entre as que se atopan:

Xestión de Clientes

Trátase de dixitalizar e optimizar a xestión das relacións comerciais cos clientes. Esta solución inclúe un número de horas destinadas a parametrización, configuración  e carga de datos que variará en función do segmento no que se atope a túa empresa:

Segmento I

entre 10 e 50 empregados
dende 4000 ata 8000
 • 40 horas de parametrización
 • Xestión de datos de clientes
 • Xestión de Leads
 • Xestión oportunidades de venta
 • Accións e tareas comerciais
 • Reporting e seguimento comercial
 • Alertas e xestión documental

Segmento II

entre 3 e 9 empregados
dende 400 ata 2000
 • 30 horas de parametrización
 • Xestión de datos de clientes
 • Xestión de Leads
 • Xestión oportunidades de venta
 • Accións e tareas comerciais
 • Reporting e seguimento comercial
 • Alertas e xestión documental

Segmento III

ata 3 empregados
dende 400 ata 2000
 • 30 horas de parametrización
 • Xestión de datos de clientes
 • Xestión de Leads
 • Xestión oportunidades de venta
 • Accións e tareas comerciais
 • Reporting e seguimento comercial
 • Alertas e xestión documental

Business Inteligence e Analítica

Explota os datos do teu negocio para mellorar o proceso de toma de decisións. Esta solución inclúe un número de horas destinadas a parametrización, configuración  e carga de datos que variará en función do segmento no que se atope a túa empresa:

Segmento I

entre 10 e 50 empregados
dende 4000 ata 8000
 • 70 horas de parametrización
 • Integración de datos con outras bases de datos
 • Almacenamento de datos
 • Creación de paneis estruturados e visuais
 • Exportación dos datos

Segmento II

entre 3 e 9 empregados
dende 400 ata 2000
 • 40 horas de parametrización
 • Integración de datos con outras bases de datos
 • Almacenamento de datos
 • Creación de paneis estruturados e visuais
 • Exportación dos datos

Segmento III

ata 3 empregados
dende 400 ata 2000
 • 30 horas de parametrización
 • Integración de datos con outras bases de datos
 • Almacenamento de datos
 • Creación de paneis estruturados e visuais
 • Exportación dos datos

Xestión de procesos

Dixitaliza e automatiza procesos de negocio relativos aos aspectos operativos e produtivos da túa empresa. Esta solución inclúe un número de horas destinadas a parametrización, configuración  e carga de datos que variará en función do segmento no que se atope a túa empresa:

Segmento I

entre 10 e 50 empregados
dende 4000 ata 8000
 • 60 horas de parametrización
 • Dixitalización e/ou automatización de procesos e fluxos de traballo (contabilidade, facturación ,inventario...)
 • Integración con outras plataformas
 • Actualizable con novas versións
 • Escalable

Segmento II

entre 3 e 9 empregados
dende 400 ata 2000
 • 45 horas de parametrización
 • Dixitalización e/ou automatización de procesos e fluxos de traballo (contabilidade, facturación ,inventario...)
 • Integración con outras plataformas
 • Actualizable con novas versións
 • Escalable

Segmento III

ata 3 empregados
dende 200 ata 500
 • 10 horas de parametrización
 • Dixitalización e/ou automatización de procesos e fluxos de traballo (contabilidade, facturación ,inventario...)
 • Integración con outras plataformas
 • Actualizable con novas versións
 • Escalable

Facturación electrónica

Dixitaliza o fluxo de emisión de facturas entre a túa empresa e os teus clientes. Esta solución inclúe un número de horas destinadas a parametrización, configuración  e carga de datos que variará en función do segmento no que se atope a túa empresa:

Segmento I

entre 10 e 50 empregados
ata 1000
 • 10 horas de parametrización
 • Facturas en formato estructurado
 • Facturas, clientes, productos e/ou servizos ilimitados
 • Envío de facturas vía email
 • Personalización das facturas
 • Copias de seguridade periódicas
 • 1Gb de almacenamento de facturas
 • Integracións con outras solucións
 • Control de vencemento de facturas

Segmento II

entre 3 e 9 empregados
ata 1000
 • 10 horas de parametrización
 • Facturas en formato estructurado
 • Facturas, clientes, productos e/ou servizos ilimitados
 • Envío de facturas vía email
 • Personalización das facturas
 • Copias de seguridade periódicas
 • 1Gb de almacenamento de facturas
 • Integracións con outras solucións
 • Control de vencemento de facturas

Segmento III

ata 3 empregados
ata 500
 • 5 horas de parametrización
 • Facturas en formato estructurado
 • Facturas, clientes, productos e/ou servizos ilimitados
 • Envío de facturas vía email
 • Personalización das facturas
 • Copias de seguridade periódicas
 • 1Gb de almacenamento de facturas
 • Integracións con outras solucións
 • Control de vencemento de facturas

Servizos e ferramentas de oficina virtual

Implanta solucións interactivas e funcionais que permitan unha colaboración entre traballadores e unha áxil xestión dos teus equipos de traballo.

Segmento I

entre 10 e 50 empregados
250 /usuario
 • Colaboración en equipos de traballo
 • Almacenar e compartit arquivos
 • Compatible con dispositivos móbiles
 • Calendario e axenda

Segmento II

entre 3 e 9 empregados
250 /usuario
 • Colaboración en equipos de traballo
 • Almacenar e compartit arquivos
 • Compatible con dispositivos móbiles
 • Calendario e axenda

Segmento III

ata 3 empregados
250 /usuario
 • Colaboración en equipos de traballo
 • Almacenar e compartit arquivos
 • Compatible con dispositivos móbiles
 • Calendario e axenda

Comunicacións seguras

Proporcionamos á túa empresa seguridade nas conexións entre os dispositivos dos teus empregados e a empresa .

Segmento I

entre 10 e 50 empregados
125 /usuario
 • SSL
 • Cifrado de extremo a extremo
 • Logs de conexión
 • Control de acceso
 • Uso desde dispositivos móbiles
 • Configuración inicial e actualizacións de seguridade

Segmento II

entre 3 e 9 empregados
125 /usuario
 • SSL
 • Cifrado de extremo a extremo
 • Logs de conexión
 • Control de acceso
 • Uso desde dispositivos móbiles
 • Configuración inicial e actualizacións de seguridade

Segmento III

ata 3 empregados
125 /usuario
 • SSL
 • Cifrado de extremo a extremo
 • Logs de conexión
 • Control de acceso
 • Uso desde dispositivos móbiles
 • Configuración inicial e actualizacións de seguridade

Ciberseguridade

Proporcionamos á túa empresa seguridade básica e avanzada para os dispositivos dos teus empregados.

Segmento I

entre 10 e 50 empregados
125 /dispositivo
 • Antimalware
 • Antispyware
 • Correo Seguro
 • Antispam
 • Antipishing
 • Navegación segura
 • Análisis e detección de amenazas
 • Monitorización da rede
 • Configuración e formación inicial

Segmento II

entre 3 e 9 empregados
125 /dispositivo
 • Antimalware
 • Antispyware
 • Correo Seguro
 • Antispam
 • Antipishing
 • Navegación segura
 • Análisis e detección de amenazas
 • Monitorización da rede
 • Configuración e formación inicial

Segmento III

ata 3 empregados
125 /dispositivo
 • Antimalware
 • Antispyware
 • Correo Seguro
 • Antispam
 • Antipishing
 • Navegación segura
 • Análisis e detección de amenazas
 • Monitorización da rede
 • Configuración e formación inicial

PROGRAMA KIT DIXITAL COFINANCIADO POLOS FONDOS NEXT GENERATION ( EU) DO MECANISMO DE RECUPERACIÓN E RESILENCIA