servizos-informaticos-sarrianet

Sarrianet é consciente da importancia de ofrecer un servizo de asistencia técnica rápido e eficaz, para eso dispomos dos medios e coñecementos para ofrecer ós nosos clientes unha solución satisfactoria. Ofrecemos:

  • Instalación, reparación e mantemento de sistemas informáticos, impresoras, redes, etc…
  • Instalacións de redes corporativas.
  • Posta en marcha e administración de sistemas informáticos.
  • Instalación e configuración de servidores, sistemas de backup e seguridade informática.
  • Acondicionamento de CPD.
  • Virtualización.

Analizamos as súas necesidades e ofrecemos solucións. Poñemos a súa disposición, a opción apropiada para que invirta adecuadamente en tecnoloxía.
Reciba o asesoramento dun equipo de especialistas en tecnoloxías da información.

Obteña un diagnostico rápido, eficaz e preciso, con asistencia presencial e remota.

Servicio especializado en:

  • Resolución de incidencias en hardware e software.
  • Revisión, actualización e reparación de sistemas e equipos informáticos.
  • Instalación e mantemento de redes informáticas.

Todas estas instalacións necesitan a súa posterior revisión e mantemento, pregunte polos nosos contratos de mantemento que aportan un valor engadido á nosa oferta, sendo unha ferramenta útil para obter o servizo que vostede precisa: áxil, eficaz e rápido.